Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2020 của Đảng bộ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

  152

  Ngày 20/02/2020, tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 nhằm đánh giá kết quả các hoạt động trong năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020

   

  Đến dự Hội nghị có Đồng chí Phạm Gia Chương, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; Đồng chí Trần Đức Trung, Phó Chánh văn phòng Đảng-Đoàn thể, Bộ KH&CN. Đồng chí Trần Chí Thành, Bí thư Đảng ủy-Viện trưởng Viện NLNTVN chủ trì hội nghị, cùng với sự tham gia đầy đủ cấp ủy các cấp của Đảng bộ Viện, các đại diện tổ chức chính trị xã hội của Viện và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

  Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Đảng

   

  Sau lời phát biểu khai mạc, chào mừng hội nghị của đồng chí Trần Chí Thành, đồng chí Phạm Quang Minh-Phó Bí thư đảng ủy Viện NLNTVN, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN đã đọc Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Viện. Cấp ủy các cấp trong toàn đảng bộ là hạt nhân chính trị, tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Viện, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

   

  Đồng chí Phạm Quang Minh – Phó Bí thư đảng ủy Viện NLNTVN, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN đọc Báo cáo tổng kết

   

  Công tác lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị

  Đảng uỷ và Lãnh đạo Viện đã đoàn kết nhất trí cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2019:

   

  Về hoạt động chuyên môn: Tổng số công trình nghiên cứu của Viện là 265, trong đó số công trình đăng tải trên các tạp chí quốc tế là 71 công trình, trong đó có 57 công trình đăng trên các tạp chí ISI, tăng so với năm 2018 là 15 công trình.

   

  Tổng mức doanh thu các hoạt động triển khai kỹ thuật, sản xuất và dịch vụ315,300 tỷ đồng tăng 29,867 tỷ đồng (tăng 10,46%) so với năm 2018 (285,433 tỷ đồng).

   

  Triển khai tiếp tục Dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ hạt nhân, Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 19/11/2018.

   

  Tháng 4/2019, Trung tâm hợp tác vùng với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về nước và môi trường đặt trụ sở tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân (NTC) được khánh thành và đi vào hoạt động; Tháng 8/2019 tổ chức thành công Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân lần thứ 13 tại Hạ Long, Quảng Ninh.

   

  Triển khai dự án mạng quan trắc và cảnh báo phóng xạ Quốc gia theo dự án tăng cường trang thiết bị cho Viện KH&KTHN, các thiết bị đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng.

   

  Cơ sở ứng dụng bức xạ Đà Nẵng đã được cấp phép vận hành và đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu chiếu xạ bảo quản nông sản, thủy hải sản, giúp thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm chiếu xạ cho Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

   

  Các đơn vị trong Viện đã phối hợp với doanh nghiệp để đẩy mạnh việc triển khai đưa kỹ thuật hạt nhân, công nghệ bức xạ đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội.

   

  Công tác xây dựng đảng

  Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức học tập triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên như các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các nghị quyết Hội nghị TW9, TW10, TW11 khóa XII đến toàn thể đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Viện.

   

  Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong Đảng bộ luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết của Đảng; Đảng ủy Viện đã thường xuyên và dưới nhiều hình thức chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thông qua sinh hoạt chi bộ, nói chuyện chuyên đề, thông qua các buổi họp giao ban, triển khai nhiệm vụ tại các đơn vị. Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng về trách nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

   

  Các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đều có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, lối sống lành mạnh, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Đảng ủy Viện cũng đã tập trung chỉ đạo việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời xử lý các sự việc khi mới bắt đầu nảy sinh, duy trì ổn định tinh thần đoàn kết trong nội bộ.

   

  Kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên và tổ chức Đảng

   

  Năm 2019, Đảng ủy đã kết nạp được 08 đảng viên mới, xét chuyển chính thức 06 đảng viên dự bị; đã có 09 cán bộ hoàn thành Cao cấp lý luận chính trị và 06 cán bộ mới được cử đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị.

   

  Tổng số đảng viên được đánh giá xếp loại trong năm 2019 là 139 đồng chí, trong đó: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 25 đồng chí.

   

  Đối với tổ chức đảng: 01 Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Đảng bộ Viện Công nghệ xạ hiếm và có 07 Chi bộ trong Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được báo cáo cũng nêu ra những hạn chế còn tồn tại: Đảng bộ Viện NLNTVN là Đảng bộ của những đơn vị phía Bắc, nên gặp khó khăn về công tác lãnh đạo, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ; Thiếu đội ngũ cán bộ có năng lực đưa vào quy hoạch lãnh đạo cả bên chính quyền, tổ chức Đảng và các tổ chức Đoàn thể.

   

  Phát huy những kết quả đạt được và xác định những mặt còn hạn chế trong năm 2019 vừa qua, Đảng ủy Viện NLNTVN đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho năm 2020:

   

  Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực và hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo quy định Điều lệ Đảng.

   

  Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên.

   

  Tiếp tục đẩy mạnh củng cố tổ chức, bộ máy, đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ đầu đàn cho việc triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo chủ để năm 2020 là “Phát triển năng lực triển khai xây dựng lò nghiên cứu mới

   

  Tập trung quy hoạch, định hướng các hoạt động nghiên cứu triển khai của các đơn vị trực thuộc khi thực hiện Nghị định 54 của Chính phủ. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ kỹ thuật chuyển giao công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động R&D, để các kết quả nghiên cứu triển khai sớm được đưa vào ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

   

  Năm 2020, Đảng bộ Viện phấn đấu là Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 50%  chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; với 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   

  Tổ chức tốt đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ Viện, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ và toàn quốc lân thứ 13.

   

  Đại diện các Đảng bộ, Chi bộ tham dự hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2020 của Đảng ủy Viện NLNTVN.

   

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN cho biết: trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ KH&CN đã quán triệt tinh thần hành động của Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ và Đảng ủy Bộ KH&CN đã tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII đến từng Đảng bộ, Chi bộ trong Đảng bộ Bộ. Đồng chí đánh giá cao kết quả các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Đảng bộ Viện NLNTVN và vai trò chỉ đạo của BCH Đảng bộ Viện NLNTVN. Đồng chí cũng chỉ đạo Đảng ủy Viện cần quan tâm chú trọng triển khai các hoạt động trong năm 2020 là năm sẽ diễn ra những sự kiện quan trọng của đất nước: 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm Ngày sinh nhật Bác…, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ Viện NLNTVN tiến đến Đại hội Đảng bộ Bộ KHCN và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

   

  Bế mạc Hội nghị, Đồng chí Trần Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện NLNTVN đã nhấn mạnh trong năm 2019, Đảng ủy Viện đã triển khai được nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt kết quả ở tất cả các lĩnh vực hoạt động nghiên cứu cũng như triển khai dịch vụ. Đồng chí Trần Chí Thành đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Viện NLNTVN trong thực hiện tốt các công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác đoàn thể… Đồng chí cũng đánh giá, để các công tác trong đảng bộ đạt hiệu quả cao hơn nữa trong năm 2020, Đảng ủy Viện NLNTVN cần tăng cường sự phối hợp về mọi mặt với các đơn vị trực thuộc Viện, quan tâm chú trọng các chính sách về Tổ chức cán bộ nhằm thu hút được các cán bộ có chuyên môn tốt phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Viện. Đồng chí cũng chỉ đạo toàn Đảng bộ triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội các cấp trong Đảng bộ và Đại hội Đảng bộ Viện NLNTVN.

   

   Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam