Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng Bộ Viện Nghiên cứu hạt nhân nhiệm kỳ 2015-2020

1093

Chiều 27/6/2018, Đảng bộ Viện Nghiên cứu hạt nhân (NCHN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện NCHN nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Hiệp – Ủy viên Ban thường vụ (UVBTV), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Đinh Văn Tuấn – Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng; cùng toàn thể đảng viên của 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện NCHN.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Thay mặt Đảng bộ Viện NCHN, đồng chí Phan Sơn Hải – Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ và các Ban của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Đảng bộ Viện NCHN đã cơ bản hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu công tác trên tất cả các mặt: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát; công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội.

 

Đ/c Phan Sơn Hải – Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020

 

Xác định công tác chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Viện NCHN luôn sát sao chỉ đạo, lãnh đạo bám sát Nghị quyết để thực hiện và đã đạt được một số kết quả quan trọng, cụ thể là: 1) Vận hành an toàn Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt với tổng thời gian 4.110 giờ trong 30 tháng qua (trung bình 1.644 giờ/năm – chỉ tiêu đề ra: 1500 giờ/năm); 2) Công tác An toàn bức xạ, an toàn hạt nhân đặc biệt chú trọng kỹ thuật đo liều bức xạ tiếp tục được cải tiến, đưa thêm kỹ thuật mới đo liều quang phát quang vào áp dụng, chuẩn hóa kỹ thuật đo liều sinh học, hỗ trợ và đào tạo cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý an toàn bức xạ và ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, thu gom nguồn phóng xạ, kiểm soát liều kế cá nhân; 3) Sản xuất 450 Ci đồng vị phóng xạ mỗi năm cho 19 cơ sở y tế trong cả nước, phục vụ xét nghiệm bằng kỹ thuật hạt nhân cho 20.000 người, cung cấp dược chất đồng vị phóng xạ điều trị bướu cổ cho hơn 1.000 người và hàng trăm nghìn bệnh nhân được điều trị khối u bằng xạ trị ngoài, tiến hành xuất khẩu đồng vị phóng xạ sang Campuchia từ cuối năm 2017 và hỗ trợ nước bạn phát triển các khoa y học hạt nhân; 4) Thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng tất cả các đề tài khoa học công nghệ (hằng năm trung bình 20 đề tài, nhiệm vụ), đăng tải 30 công trình trên các tạp chí quốc tế (25 công trình thuộc hệ thống ISI – vượt xa chỉ tiêu đề ra: 15 công trình quốc tế, trong đó 03 công trình ISI), công bố 24 công trình trên tạp chí quốc gia, 12 báo cáo tại hội nghị quốc tế và 59 báo cáo tại hội nghị trong nước; 5) Chú trọng tăng cường nguồn lực cán bộ có chuyên môn cao thông qua công tác đào tạo trong và ngoài nước, đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế song phương và đa phương; 6) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu vào các lĩnh vực kinh tế – xã hội của địa phương Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung, tổng doanh thu hàng năm tăng khoảng 10%, đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra của Đại hội.

 

Các hoạt động của Viện ngày càng được cải tiến, phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế (Viện hoạt động theo ISO 9001:2008; Các phòng thí nghiệm phân tích theo ISO/IEC 17025:2005; quan trắc môi trường theo VIMCERTS). Hệ thống nội quy, quy định của Viện ngày càng hoàn thiện, góp phần đưa công tác nghiên cứu, triển khai của Viện ngày càng có hiệu quả, theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước.

 

Về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị: Đảng ủy cũng thường xuyên chỉ đạo học tập, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh dưới nhiều hình thức (Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 37-KH/TU của BTV Tỉnh ủy Lâm Đồng), qua đó, nâng cao nhận thức về nguy cơ, các mối đe dọa an ninh quốc gia, bảo vệ nội bộ, an ninh cơ sở hạt nhân, quản lý chặt chẽ cán bộ ra nước ngoài và người nước ngoài đến làm việc tại Viện.

 

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Đảng bộ Viện NCHN thực hiện đúng theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; công tác tài chính được thực hiện theo đúng quy định; chế độ tự kiểm tra và công khai minh bạch trong thu, chi tài chính được thực hiện thường xuyên và liên tục.

 

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Đảng bộ Viện luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Viện; trong đó, chú trọng đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Các công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, công tác xây dựng chính quyền đều được quan tâm thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Cụ thể, Đảng bộ Viện NCHN được Tỉnh ủy Lâm Đồng công nhận là tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” trong ba năm liên tục (2015, 2016, 2017); Viện được Bộ KH&CN tặng Cờ thi đua.

 

Với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, dân chủ, quyết liệt, sâu sát, cụ thể, trong lãnh đạo, chỉ đạo đã phân định rõ chức năng lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền, vai trò vận động quần chúng của các đoàn thể chính trị – xã hội. Đảng bộ Viện NCHN cũng đã xây dựng những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về nhiệm vụ chuyên môn, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

 

Đ/c Trần Văn Hiệp – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiệp đã biểu dương sự nỗ lực chung của đội ngũ cán bộ trong Viện, góp phần hoàn thành tốt và vượt mức các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đảng bộ Viện NCHN đề ra trong nửa nhiệm kỳ. Đồng chí rất ấn tượng với những thay đổi tích cực, đáng kể theo cả chiều rộng và chiều sâu của Viện trước những thách thức trong thời gian qua như: việc Quốc hội thông qua Nghị quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Nghị định 54/2016/NĐ-CP cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập hay Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương khóa XII. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã thông tin tóm lược những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đạt được trong thời gian qua như: mức tăng trưởng bình quân, thu ngân sách, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng độ che phủ rừng và một số chỉ tiêu khác đều vượt mức đề ra. Kết thúc bài phát biểu, đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ Viện NCHN cần tiếp tục phát huy những lợi thế đặc thù, nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết mà Trung ương cũng như địa phương ban hành trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn; tiếp tục tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Tỉnh ủy và Đảng bộ Viện NCHN, đảm bảo công tác an ninh, an toàn hạt nhân, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đạt được những mục tiêu chung mà Nghị quyết các cấp đề ra.

 

Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Viện nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện NHCN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Lê Văn Thức – Viện Nghiên cứu hạt nhân