Hội nghị cán bộ viên chức và Tổng kết công tác năm 2018 của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

219

Ngày 14 tháng 12 năm 2018, tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội (CXHN) đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và Tổng kết công tác năm 2018. Đến tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hào Quang, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN); ông Lê Quang Thái, Chủ tịch Công đoàn Viện NLNTVN; bà Trần Thanh Hà, Chánh Văn phòng Viện NLNTVN; ông Phạm Quang Minh, Trưởng Ban Kế hoạch và Quản lý khoa học Viện NLNTVN cùng toàn thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội.

 

Ông Đặng Quang Thiệu, Giám đốc Trung tâm trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 

Mở đầu chương trình Hội nghị, ông Đặng Quang Thiệu, Giám đốc Trung tâm  trình bày “Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019”, với các nội dung:

 

1. Năm 2018, Trung tâm đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề, cụ thể:

– Thực hiện 01 đề tài cấp cơ sở, 03 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp Nhà nước. Các đề tài đều thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành các nội dung đã đề ra. Năm 2018, Trung tâm đã công bố ở tạp chí quốc tế 01 công trình, tạp chí trong nước 02 công trình và 02 công trình đã được chấp nhận, công bố trong tháng 12 và Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân dành cho cán bộ trẻ 03 công trình.

– Vận hành an toàn và có hiệu quả thiết bị chiếu xạ với thời gian chiếu xạ khoảng 5.300 giờ và tổng hàng hóa chiếu xạ đạt khoảng 5.447 m3, chiếu xạ kiểm dịch hoa quả tươi (vải, xoài) xuất khẩu được trên 50 tấn. Thực hiện tốt các dịch vụ liên quan đến triển khai ứng dụng năng lượng nguyên tử: đào tạo an toàn bức xạ, đo kiểm xạ, …. đã được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ. Tổng doanh thu dự kiến đạt gần 12 tỷ đồng.

– Trung tâm được Bộ Khoa học và Công nghệ đầu tư 02 dự án tăng cường năng lực nghiên cứu gồm: Dự án năm 2018 với kinh phí 1.980 triệu đồng đã nhận thiết bị, lắp đặt và đưa vào vận hành; dự án năm 2018 -2019 với kinh phí 7.000 triệu đồng đang trong quá trình đặt mua thiết bị. Với các dự án này sẽ tăng cường năng lực nghiên cứu về công nghệ bức xạ và tăng hiệu suất sản xuất dược chất phóng xạ cho y tế.

– Tổ chức cho các sinh viên trường Đại học Điện lực, trường Đại học Khoa học Tự nhiên … tham quan và tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến công nghệ bức xạ, công nghệ gia tốc…. Hướng dẫn cho 01 nghiên cứu viên của Viện Năng lượng nguyên tử Tanzania tham quan và học tập về chiếu xạ thực phẩm.Tổ chức hội thảo trong khuôn khổ Chương trình hợp tác song phương giữa Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam và Viện Khoa học công nghệ quốc gia bức xạ và lượng tử Nhật Bản (QST). Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương và đa phương, đón tiếp các đoàn khách của World Bank, IAEA, Campuchia…

– Trung tâm đề nghị cấp trên xét, công nhận 100% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong tổng số cán bộ công nhân viên được xét, 04 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, 02 phòng trong trực thuộc và tập thể Trung tâm CXHN đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

– Các hoạt động Đảng, Công đoàn luôn được Lãnh đạo Trung tâm tạo điều kiện tốt nhất. Trung tâm luôn quan tâm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

 

2. Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2019 là đẩy mạnh , thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, mở rộng các loại hình hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ (đặc biệt, triển khai sản xuất 18F-FDG cung cấp cho bệnh viện). Tăng cường việc đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ nghiên cứu. Tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực công nghệ bức xạ, máy gia tốc và sản xuất dược chất phóng xạ cho y tế. Kết thúc báo cáo, Trung tâm đưa ra một số kiến nghị với cấp trên:

– Đảm bảo kế hoạch kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN các cấp.

– Hiện nay hoạt độ nguồn phóng xạ Co-60 của Trung tâm đã suy giảm còn dưới 150 kCi. Để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao về triển khai ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cấp kinh phí để nạp bổ sung 100 kCi nguồn Co-60.

– Hỗ trợ các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu nhằm đảm bảo thực hiện Nghị định 54.

 

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Bính, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019” và ông Phạm Duy Dưỡng, Chủ tịch Công đoàn trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019”. Sau đó, các viên chức của Trung tâm đã thảo luận sôi nổi để góp ý cho các báo cáo đã trình bày.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Phát biểu tai Hội nghị, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN Nguyễn Hào Quang đã đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ của Trung tâm trong năm 2018, đồng thời chia sẻ các khó khăn của Trung tâm. Phó Viện trưởng cũng chỉ đạo Trung tâm cần thành lập ra Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) để giúp Trung tâm xem xét và đưa ra các giải pháp cần thiết trong việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN một cách tốt nhất

 

Hội nghị cán bộ viên chức và Tổng kết công tác năm 2018 của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019.

 

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội