Giới thiệu sản phẩm của Trung tâm Triển khai công nghệ, Viện Công nghệ xạ hiếm

983

Trung tâm Triển khai công nghệ là tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập Trực thuộc Viện Công nghệ xạ hiếm, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên theo Quyết định 3727/QĐ-BKHCN ngày 02/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Trung tâm Triển khai công nghệ (Trung tâm) có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong những năm gần đây, đặc biệt là giai đoạn chuyển đổi cơ chế hoạt động theo NĐ 115 từ ngày 01/01/2014, Trung tâm tăng cường cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó định hướng Trung tâm phát triển theo 3 trụ cột chính: Nghiên cứu – Sản xuất – Kinh doanh. Đồng thời, Trung tâm chú trọng nghiên cứu các công nghệ, sản phẩm mới, sản phẩm chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

 

Hàng năm, Trung tâm đã sản xuất và cung cấp cho thị trường hơn 2.500 tấn sản phẩm các loại, đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu khách hàng. Các sản phẩm chính của Trung tâm gồm: Sản phẩm Kẽm oxyt ZnO 90-95% (công suất 1.500 tấn/năm); Kẽm oxyt ZnO 99,7-99,9% (công suất 500 tấn/năm); Kẽm cacbonat ZnCO3 (công suất 50 tấn/năm). Ngoài ra, còn có các sản phẩm:  Kẽm cacbonatbazo, oxyt kẽm hoạt tính và các sản phẩm khác. Sản phẩm của Trung tâm được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như: Đúc, luyện kim, lưu hóa cao su, mạ kẽm, gốm sứ, sơn, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón vi lượng…

 

Việc gắn nghiên cứu với hoạt động sản xuất để tạo ra sản phẩm đã đạt được những ý nghĩa nhất định: Tạo ra những sản phẩm Kẽm mà thị trường có nhu cầu thay thế cho hàng nhập khẩu; Tiết kiệm được tài nguyên cho đất nước;  Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho gần 70 viên chức và người lao động.

 

 

Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường và phù hợp với cơ chế mới, Trung tâm sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu, trang thiết bị, hoàn thiện công nghệ, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, đảm bảo yêu cầu về công tác với bảo vệ môi trường.

 

Bước sang giai đoạn mới, triển khai thực hiện NĐ 54/2016/NĐ-CP, với đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, năng động, tập thể những người lao động gắn bó, làm việc tận tụy, trách nhiệm và với sự hỗ trợ tạo điều kiện của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Công nghệ xạ hiếm, Trung tâm Triển khai công nghệ sẽ ngày càng ổn định và phát triển.

 

Trần Ngọc Vượng –  Giám đốc Trung tâm Triển khai công nghệ