Đại hội Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

60

Chiều ngày 24/5/2023, Công đoàn cơ sở Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Cường, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động TP. Thủ Đức; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở phường Linh Xuân và đồng chí Nguyễn Thành Cương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Trung tâm về dự Đại hội.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

 

Nhìn lại nhiệm kỳ 2019-2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ (Trung tâm) đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, qua đó CĐCS đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

 

Tuy nhiên, tại Báo cáo kiểm điểm, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như:  hoạt động công đoàn còn có lúc bị xao lãng, đôi khi chỉ giải quyết công việc trước mắt và chưa thực sự chủ động đầu tư chiều sâu vào hoạt động; công tác thi đua còn mang tính nhất thời, đi kèm với các ngày lễ lớn; ngoài ra công tác chăm lo cho đời sống người lao động tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn thiếu sâu sát, kịp thời. Từ đó Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023 đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Cùng với đó, nhiều ý kiến sôi nổi được thảo luận, chia sẻ đã làm nổi bật thêm kết quả mà công đoàn đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như gợi mở những việc chưa làm được để đẩy mạnh thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Cường (Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động TP. Thủ Đức) đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của CĐCS Trung tâm đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời đề nghị Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp tục triển khai sâu rộng các chương trình hành động; nâng cao vai trò, vị trí, chức năng của Ban chấp hành CĐCS; làm tốt hơn công tác vận động, tổ chức các phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trung tâm; đồng thời công tác đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng đối với đoàn viên, người lao động phải ngày càng được quan tâm sâu sát, đảm bảo kịp thời góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội công đoàn Trung tâm lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

 

Đ/c Nguyễn Đình Cường, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Tp. Thủ Đức phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

 

Thay mặt Chi uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm, đồng chí Nguyễn Thành Cương nhất trí với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua và đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp để thực hiện tốt các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028.  Đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới kế thừa những kết quả, thành tích đã đạt được và cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Trung tâm đã đề ra.

 

Đ/c Nguyễn Thành Cương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Đại hội Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra Ban Chấp hành mới với 5 thành viên.

 

Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

 

Với phương châm: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ lần thứ V đã nhất trí thông qua Nghị quyết, thể hiện tinh thần quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ