Đại hội chi bộ Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội lần thứ 22 nhiệm kỳ 2022 – 2025

101

Ngày 14 tháng 9 năm 2022, Chi bộ Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội (Trung tâm) tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Quyết – Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Viện), đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Quần chúng ưu tú đã tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và toàn thể đảng viên của Chi bộ.

 

Đại hội đã được nghe các Báo cáo chính trị gồm: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy và Báo cáo thu chi đảng phí của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Đồng chí Đặng Quang Thiệu – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 báo cáo tại Đại hội

 

Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ 22 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, tổng kết những kết quả đã đạt được, những yếu kếm còn gặp phải và rút ra những bài học kinh nghiệm qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025 để lãnh đạo, chỉ đạo Chính quyền Trung tâm nhanh chóng khắc phục những khó khăn do đại dịch Covid-19, thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới.

 

Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ chú trọng tăng cường xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác xây dựng đảng; Công tác kiểm tra giám sát; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể đạt kết quả cao nhất các kế hoạch đề ra từ đó triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

 

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Quyết đại diện Đảng ủy Viện đánh giá cao những kết quả lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022 và tin tưởng trong nhiệm kỳ 2022-2025 Chi bộ tiếp tục phát huy, kế thừa những thành quả đã đạt được để lãnh đạo Trung tâm ngày càng phát triển.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Quyết – Đảng ủy Viện phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội

 

Đại hội Chi bộ đã tiến hành bầu cử Cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí, đồng chí Trần Minh Quỳnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

 

Cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt tại Đại hội

 

Đại hội Chi bộ Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp và hứa hẹn một nhiệm kỳ mới gặt hái được nhiều thành công.

 

Chi bộ Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội