THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM NĂM...

Kế hoạch tuyển dụng của Viện NLNTVN Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển                            

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện...

Kế hoạch tuyển dụng Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển

Thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực...

Ke hoach tuyendung 2023 Phieu-Dki-du-tuyen-theo-ND-115-2020

Thông báo Tuyển dụng viên chức Viện NLNTVN năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM NĂM 2016   Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) là một trong...

Thông báo kết quả Tuyển dụng viên chức (vòng 1) tại các đơn vị...

Thông tin chi tiết tại các File đính kèm sau: Khối Cơ quan Viện NLNTVN Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội Viện Khoa học và Kỹ thuật...

Thông báo Tuyển dụng: Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng...

Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển vào các đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam: Khối Cơ...

Thông báo kết quả Tuyển dụng

Chi tiết xem tại các file đính kèm sau: 525_QD_VNLNT 739_TB_VNLNT

Kết quả tuyển dụng viên chức Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm...

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam vui mừng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016 đến các ứng viên đã...

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Viện Năng lượng nguyên tử Việt...

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam vui mừng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016 đến các ứng viên đã...

Thay đổi thời gian tuyển dụng tại một số đơn vị thuộc Viện NLNTVN

Thông tin chi tiết xem tại các file dưới đây: Hoãn lịch tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội Lùi...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE