Hội thảo “Nghiên cứu cấu trúc các hạt nhân giàu nơtron trên thiết bị máy gia...

Được sự cho phép của Lãnh đạo Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN), ngày 9/7/2021 Trung tâm Vật lý hạt nhân...

Phát triển hình thức đào tạo trực tuyến kết hợp đào tạo truyền thống trước diễn...

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để vừa đảm bảo chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà...

Dự báo thị trường Kiểm tra không phá hủy (NDT) năm 2021 – 2028

Báo cáo này phân tích về quy mô và xu hướng thị trường Kiểm tra không phá hủy theo các phương pháp kiểm tra...

Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ...

Ngày 27 tháng 05 năm 2021, tại Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE)– 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội đã diễn...

Nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu lựa chọn thành phần bê tông cốt...

Ngày 26 tháng 04 năm 2021, tại Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) - 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội đã...

Đánh giá khả năng bắt giữ Iodine của bể nước trong điều kiện sự cố...

Trong lĩnh vực nghiên cứu về tai nạn nghiêm trọng trong nhà máy điện hạt nhân, hầu hết các nghiên cứu về nguồn phóng...

Kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ về “Nghiên cứu tích hợp các nguồn...

Hiện nay Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân(KH&KTHN) đang vận hành và quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng...

Giới thiệu Phòng chuẩn đo liều thứ cấp (SSDL) Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí...

Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn hạt nhân (Laboratory for Nuclear Calibrations - LNC) của Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh (CNT) là...

Tập huấn về kiểm soát quá trình chiếu xạ, đo liều hấp thụ và hiệu chuẩn...

Ngày 09/03/2021, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ đã tổ chức buổi tập huấn về “Kiểm soát quá trình...

Hội thảo Giới thiệu tiêu chuẩn áp dụng cho phương pháp thấm lỏng theo ISO 25107

Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống chất lượng đào tạo kỹ thuật viên NDT phù hợp tiêu chuẩn quốc...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE