Ra mắt Câu lạc bộ “Trí thức trẻ” tại Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt...

Đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt trong công tác nghiên cứu khoa học và triển khai dịch vụ tại Trung tâm...

Kết quả công bố mới về nghiên cứu cấu trúc các hạt nhân giàu nơtron 47,49-Cl

Tạp chí Physical Review C vừa cho đăng tải công trình nghiên cứu về cấu trúc của 47,49Cl thông qua ghi nhận năng phổ...

Khóa đào tạo Quan trắc phóng xạ môi trường lần thứ 10

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hạt nhân giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam...

Nghiên cứu phát triển thiết bị đo tương đương liều nơtron môi trường

Bức xạ nơtron là bức xạ có khả năng đâm xuyên mạnh và có hệ số truyền năng lượng tuyến tính (LET) lớn khi...

Hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường VinaERMS-INST

VinaERMS-INST là một hệ thống đo suất liều gamma do Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) thiết kế chế tạo, có...

Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp áp dụng các hệ thống...

Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (Trung tâm) là tổ chức khoa học công nghệ công lập, trực thuộc...

Trung tâm NDE phối hợp với Sở KHCN Hải Phòng thực hiện khóa đào tạo An...

Tiếp tục chủ trương đẩy mạnh và cải tiến các hình thức triển khai hoạt động ứng dụng trong điều kiện dịch bệnh Covid-19...

Viện Nghiên cứu hạt nhân tổ chức thành công khoá đào tạo trực tuyến về “Chuẩn...

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử giữa...

Công tác phòng dịch Covid-19 tại Viện Công nghệ xạ hiếm trong thời gian thực hiện...

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Trung Ương và Thành phố Hà...

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tăng cường hợp tác trong kiểm tra, bảo dưỡng...

Ngày 01 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tổng Công ty Phát điện 1 - 22 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE