Tính hai-lần số Magic của hạt nhân 78Ni

Bằng chứng thực nghiệm trực tiếp chứng minh tính hai-lần số “Magic” của 78Ni đã được công bố trên tạp chí Nature ngày 2/5/2019,...

Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) thúc đẩy các biện pháp tăng cường vai trò quan...

Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) mới đây công bố một công trình nghiên cứu, trong đó nhấn mạnh những nội dung sau đây: ...

Chính phủ đề nghị xem xét kiến nghị Tạp chí NLVN về địa điểm ĐHN Ninh...

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số: 784/PC-VPCP, ngày 12/6/2019, gửi Bộ Công Thương và UNND tỉnh Ninh Thuận để xem xét xử...

HỆ THỐNG THÔNG TIN HẠT NHÂN QUỐC TẾ (INIS) – Kho thông tin và tư liệu...

Hệ thống thông tin hạt nhân quốc tế  - International Nuclear Information System (INIS) – được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE