THÔNG BÁO tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2019

Tải các biểu mẫu:           

Thông báo Hội thảo khoa học “Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân và Đồng vị phóng...

Nội dung Hội thảo trình bày các báo cáo tham luận như sau: - Mạng lưới quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia; -...

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018 với các chuyên ngành như sau: -  Vật lý lý thuyết...

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp...

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo Danh mục nhiệm vụ KHCN tuyển chọn năm 2019 để các tổ chức, cá nhân biết...

Thông báo tổ chức Diễn đàn Việt – Nhật lần thứ 9 về Nghiên cứu và...

Chủ đề Hiện trạng, xu hướng và thiết kế lò phản ứng nghiên cứu, và trao đổi thông tin về phát triển nguồn nhân lực Thời...

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học tại Liên bang Nga năm 2018

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc  lập – Tự do – Hạnh...

Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ...

Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ năm   Mục đích Hội...

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, 03...

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, 03 năm 2019-2021: 148_VNLNT_KHQLKH.pdf Mau_bieu_ke_hoach_3_năm.zip Phu luc (4).rar

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE