Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ...

Phụ lục 1_Phieu dang ky tham du HN tre 6 Phu luc 2_Huong dan trinh bay bao cao HN tre 6

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam hướng dẫn tổng kết công tác năm 2019

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam hướng dẫn tổng kết công tác năm 2019 Mẫu tổng kết công tác năm 2019      

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019”

Ngày 24/10/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN về kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật...

Chương trình Hội nghị KH&CN hạt nhân toàn quốc lần thứ 13 (VINANST-13)

Chương trình tiểu ban A Chương trình tiểu ban B Chương trình tiểu ban C Chương trình tiểu ban D1-D2 Chương trình tiểu ban D3-D4 Chương trình tiểu ban...

THÔNG BÁO về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ...

Tải về Quyết định của Bộ KH&CN: 163/QĐ-BKHCN 1964/QĐ-BKHCN            

THÔNG BÁO về việc tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019

  Tải về các file đính kèm:          

Thông báo tổ chức Diễn đàn Việt – Nhật lần thứ 10 về Nghiên cứu và...

Diễn đàn Việt Nam – Nhật Bản về Nghiên cứu và Phát triển nguồn nhân lực công nghệ hạt nhân đã và đang trở...

THÔNG BÁO tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2019

Tải các biểu mẫu:           

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE