Thông báo kết quả Tuyển dụng

Chi tiết xem tại các file đính kèm sau: 525_QD_VNLNT 739_TB_VNLNT

Thay đổi thời gian tuyển dụng tại một số đơn vị thuộc Viện NLNTVN

Thông tin chi tiết xem tại các file dưới đây: Hoãn lịch tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội Lùi...

Thông báo kết quả Tuyển dụng viên chức (vòng 1) tại các đơn vị thuộc Viện...

Thông tin chi tiết tại các File đính kèm sau: Khối Cơ quan Viện NLNTVN Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội Viện Khoa học và Kỹ thuật...

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện NLNTVN năm...

Kế hoạch tuyển dụng Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển

Thông báo tổ chức Seminar “Bằng chứng thực nghiệm về hiện thực vật lý của photon...

TRUNG TÂM VẬT LÝ QUỐC TẾ (ICP), VIỆN VẬT LÝ Kính mời Quý đồng nghiệp quan tâm tới tham dự seminar của TS. Võ...

Thông báo về việc tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021

Xem thông tin chi tiết tại các file dưới đây: Mau 01A - Don dang ky du tuyen NCS Mau 01B - Ly lich khoa hoc Mau...

Chương trình học bổng Schlumberger 2022-2023

Thông tin chi tiết xem tại các file đính kèm dưới đây:   Schlumberger Foundation_Call for Applications_2022_2023_Faculty for the Future Fellowships_ENGLISH Schlumberger Foundation_Faculty for the Fture_2021_Flyer Schlumberger Foundation_Faculty...

Thông báo tổ chức Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục...

  Triển khai hoạt động truyền thông về ứng dụng năng lượng nguyên tử trong cuộc sống, được sự đồng ý của Lãnh đạo các...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE