Trang chủ Hoạt động nghiên cứu triển khai

Hoạt động nghiên cứu triển khai

Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp năm 2020 của Viện NLNTVN

Danh mục nhiệm vụ khoa học các cấp năm 2020

Hội đồng KHCN tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Nghiên...

Ngày 05 tháng 03 năm 2020, tại Hội trường Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) – 59 Lý Thường Kiệt, Hà Nội...

Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng chụp ảnh bức xạ kiểm tra mức độ sáp của...

Trái cây đang trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam những năm gần đây. Để nâng cao giá trị cho...

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu thiết kế,...

Ngày 03 tháng 12 năm 2019, tại Viện Di truyền nông nghiệp (AGI) – KM2 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã...

Công trình công bố quốc tế năm 2019

Trong năm 2019 Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã có tổng số 71 công trình công bố quốc tế, trong đó 56...

Danh mục đề tài, nhiệm vụ các cấp năm 2019

Danh mục đề tài, nhiệm vụ các cấp năm 2019 Tải về: 

Nghiên cứu phát triển liều kế màng mỏng PVA nhuộm màu ứng dụng trong đo liều...

Sự phát triển bền vững của vật lý hạt nhân, công nghệ hạt nhân, công nghệ bức xạ và các lĩnh vực ứng dụng...

Hợp tác, trao đổi nghiên cứu về đất hiếm giữa Viện Công nghệ xạ hiếm và...

Từ năm 2016 đến 2018 Viện Công nghệ xạ hiếm (ITRRE) và Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (NSEC) – Cục...

Quan trắc Trititum (3-H) trong nước mưa giai đoạn 2011 – 2016

Tritium 3H (T) là một thành phần của phân tử nước (HTO), số liệu quan trắc 3H đóng vai trò quan trọng trong các...

Kết quả thực hiện đề tài cấp Cơ sở “Xác định 210-Pb trong mẫu sol khí...

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xác định 210Pb trong mẫu sol khí bằng kỹ thuật phân tích hạt nhân”...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE