Trang chủ Hoạt động nghiên cứu triển khai

Hoạt động nghiên cứu triển khai

Danh mục Đề tài nhiệm vụ các cấp năm 2021

Danh mục Đề tài, nhiệm vụ các cấp năm 2021:

Công trình công bố quốc tế năm 2020

Trong năm 2020 toàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam có 91 công trình công bố quốc tế (trong đó 68 công trình...

Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp năm 2020 của Viện NLNTVN

Danh mục nhiệm vụ khoa học các cấp năm 2020

Hội đồng KHCN tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Nghiên...

Ngày 05 tháng 03 năm 2020, tại Hội trường Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) – 59 Lý Thường Kiệt, Hà Nội...

Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng chụp ảnh bức xạ kiểm tra mức độ sáp của...

Trái cây đang trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam những năm gần đây. Để nâng cao giá trị cho...

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu thiết kế,...

Ngày 03 tháng 12 năm 2019, tại Viện Di truyền nông nghiệp (AGI) – KM2 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã...

Công trình công bố quốc tế năm 2019

Trong năm 2019 Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã có tổng số 71 công trình công bố quốc tế, trong đó 56...

Danh mục đề tài, nhiệm vụ các cấp năm 2019

Danh mục đề tài, nhiệm vụ các cấp năm 2019

Nghiên cứu phát triển liều kế màng mỏng PVA nhuộm màu ứng dụng trong đo liều...

Sự phát triển bền vững của vật lý hạt nhân, công nghệ hạt nhân, công nghệ bức xạ và các lĩnh vực ứng dụng...

Hợp tác, trao đổi nghiên cứu về đất hiếm giữa Viện Công nghệ xạ hiếm và...

Từ năm 2016 đến 2018 Viện Công nghệ xạ hiếm (ITRRE) và Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (NSEC) – Cục...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE