Trang chủ Hoạt động nghiên cứu triển khai

Hoạt động nghiên cứu triển khai

Công trình công bố quốc tế năm 2022

Trong năm 2022 toàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam có 99 công trình công bố quốc tế (trong đó 77 công trình đăng trên tạp chí...

Danh mục Đề tài nhiệm vụ các cấp năm 2022

Danh mục Đề tài, nhiệm vụ các cấp năm 2022:

Công trình công bố quốc tế năm 2021

Trong năm 2021 toàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam có 68 công trình công bố quốc tế (trong đó 61 công trình đăng trên tạp chí...

Danh mục Đề tài nhiệm vụ các cấp năm 2021

Danh mục Đề tài, nhiệm vụ các cấp năm 2021:

Công trình công bố quốc tế năm 2020

Trong năm 2020 toàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam có 91 công trình công bố quốc tế (trong đó 68 công trình...

Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp năm 2020

Danh mục nhiệm vụ khoa học các cấp năm 2020

Hội đồng KHCN tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp...

Ngày 05 tháng 03 năm 2020, tại Hội trường Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) – 59 Lý Thường Kiệt, Hà Nội...

Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng chụp ảnh bức xạ kiểm tra mức độ...

Trái cây đang trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam những năm gần đây. Để nâng cao giá trị cho...

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu...

Ngày 03 tháng 12 năm 2019, tại Viện Di truyền nông nghiệp (AGI) – KM2 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE