Trang chủ Sản phẩm Khoa học công nghệ

Sản phẩm Khoa học công nghệ

Giới thiệu Phòng chuẩn đo liều thứ cấp (SSDL) Trung tâm Hạt nhân Tp....

Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn hạt nhân (Laboratory for Nuclear Calibrations - LNC) của Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh (CNT) là...

Liều kế cá nhân điện tử

Thiết bị là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học công nghệ cấp bộ về “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo liều...

Thiết bị quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường

Thiết bị là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước về “Nghiên cứu chế tạo thiết bị...

Giới thiệu sản phẩm của Trung tâm Triển khai công nghệ, Viện Công nghệ...

Trung tâm Triển khai công nghệ là tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập Trực thuộc Viện Công nghệ xạ hiếm, Viện...

Nghiên cứu chiếu xạ polyme làm chế phẩm có hoạt tính sinh học dùng...

Cùng với các nghiên cứu áp dụng công nghệ bức xạ trong chiếu xạ thực phẩm và khử trùng y tế, xử lý chiếu...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE