Sản xuất đồng vị phóng xạ và dược chất phóng xạ trên lò phản ứng hạt...

Lò phản ứng hạt nhân (LPƯHN) Đà Lạt ngày nay với công suất danh định 500 kW là lò phản ứng hạt nhân duy...

Hoạt động nghiên cứu và triển khai trong lĩnh vực kiểm tra không phá hủy tại...

Kiểm tra không phá hủy (Non-Destructive Testing – NDT) là phương pháp phát hiện các khuyết tật bên trong hoặc bề mặt của các...

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành năng lượng nguyên tử của...

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ từ năm 1999 (QĐ...

Giới thiệu Phòng chuẩn đo liều thứ cấp (SSDL) Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí...

Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn hạt nhân (Laboratory for Nuclear Calibrations - LNC) của Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh (CNT) là...

Liều kế cá nhân điện tử

Thiết bị là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học công nghệ cấp bộ về “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo liều...

Thiết bị quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường

Thiết bị là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước về “Nghiên cứu chế tạo thiết bị...

Giới thiệu sản phẩm của Trung tâm Triển khai công nghệ, Viện Công nghệ xạ hiếm

Trung tâm Triển khai công nghệ là tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập Trực thuộc Viện Công nghệ xạ hiếm, Viện...

Tổng quan về Dịch vụ khoa học công nghệ của Vinagamma

Công nghệ bức xạ (CNBX) là một trong các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng có hiệu quả cao của ngành Hạt nhân ở...

Nghiên cứu chiếu xạ polyme làm chế phẩm có hoạt tính sinh học dùng trong nông...

Cùng với các nghiên cứu áp dụng công nghệ bức xạ trong chiếu xạ thực phẩm và khử trùng y tế, xử lý chiếu...

Thiết kế, chế tạo và tư vấn đầu tư máy chiếu xạ

MÁY CHIẾU XẠ VINAGA1 Máy chiếu xạ VINAGA1 được thiết kế và chế tạo bởi các nhà kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm trong vận hành...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE