video

Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y học

Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực đã và đang trở nên thông dụng hơn tại...
video

Nuclear Now by Oliver Stone – putting nuclear energy back on the table

NUCLEAR NOW takes viewers on a mind-opening journey with legendary director Oliver Stone as he reveals the true history of nuclear energy and its...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE