Các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ VINIF năm 2022

  308

  Năm 2022 Quỹ VINIF sẽ có các chương trình sau:

   

  VINIF01 – Chương trình tài trợ dự án khoa học công nghệ: 20 – 30 dự án

   

  Chương trình hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học định hướng ứng dụng của các viện nghiên cứu, trường đại học (tổ chức chủ trì) và các nhà khoa học Việt Nam (chủ nhiệm dự án) có phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại, kết quả xuất sắc và có tầm ảnh hưởng quốc tế. Kinh phí mỗi dự án từ 2 tỷ đến 10 tỷ.

  Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/03/2022 đến 25/04/2022.

  Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/chuong-trinh-tai-tro-du-an-khoa-hoc-va-cong-nghe/

   

  VINIF03 – Tổ chức và tài trợ các hội thảo khoa học công nghệ

   

  Tổ chức các hội thảo có uy tín trong nước và quốc tế; do Quỹ VINIF chủ trì hoặc tài trợ, phối hợp với các trường đại học và các viện nghiên cứu.

  Hạn nộp hồ sơ: ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức.

  Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/hop-tac-tai-tro-su-kien-va-hoi-thao/

   

  VINIF05 – Khóa học ngắn hạn và Giáo sư thỉnh giảng

   

  Phối hợp với các đơn vị khoa học uy tín tổ chức các khóa học (2 tuần – 2 tháng) và các Bài giảng đại chúng. Diễn giả là các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

  Hạn nộp hồ sơ: ít nhất 60 ngày trước ngày tổ chức.

  Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/khoa-hoc-ngan-han-va-giao-su-thinh-giang/

   

  VINIF06 – Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước: 300 học bổng

   

  Tài trợ học bổng Thạc sĩ (120 triệu/năm), Tiến sĩ (150 triệu/năm) trong nước (6 tháng hoặc 12 tháng).

  Hạn nộp hồ sơ:
  Học bổng Thạc sĩ: từ ngày 01/06/2022 đến 30/06/2022
  Học bổng Tiến sĩ: từ ngày 02/05/2022 đến 25/05/2022
  Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/

   

  VINIF07– Học bổng sau Tiến sĩ trong nước: 60 học bổng

   

  Hỗ trợ cho các Tiến sĩ xuất sắc từ các đại học uy tín ở nước ngoài hoặc trong nước để làm việc toàn thời gian tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học của Việt Nam. Mức tài trợ 360 triệu/năm.
  Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/03/2022 đến 25/04/2022.
  Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-sau-tien-si-trong-nuoc/

   

  VINIF09 – Chương trình lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử

   

  Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các sự kiện hoặc các Dự án bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.
  Hạn nộp hồ sơ tổ chức các sự kiện: ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức.
  Hạn nộp hồ sơ các dự án: từ ngày 01/03/2022 đến 25/04/2022.

  Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/chuong-trinh-luu-giu-cac-gia-tri-van-hoa-lich-su/

   

  ——————————
  Địa chỉ nhận hồ sơ:

   

  Thông tin chi tiết về Quy chế của các Chương trình: điều kiện đăng ký, đối tượng đăng ký, hồ sơ, các bước thực hiện, biểu mẫu, v.v., xem tại:

  www.vinif.org<file://10.111.177.47/BigData/VINIF/2.VINIF01-DuAnNC/Nam2022/www.vinif.org>.

   

  Hồ sơ đăng ký được nộp online tại http://oms.vinif.org, qua email và về địa chỉ:

  Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF).
  Tầng 9, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  Website: www.vinif.org<file://10.111.177.47/BigData/VINIF/2.VINIF01-DuAnNC/Nam2022/www.vinif.org>
  Fanpage: https://www.facebook.com/vinif.org

   

  Để biết thêm thông tin, có thể gửi email về các địa chỉ sau:

   

  Email: info@vinif.org<mailto:info@vinif.org> (Thông tin chung)
  project@vinif.org<mailto:project@vinif.org> (Chương trình VINIF01)
  scholarship@vinif.org<mailto:scholarship@vinif.org> (Chương trình VINIF03 đến VINIF09)