Trang chủ Cơ cấu tổ chức Ban Hợp tác quốc tế

BAN LÃNH ĐẠO

Phó Trưởng ban phụ trách

ThS. Bùi Đăng Hạnh

Tel: 024.39420266

E-mail: buidanghanh@yahoo.com

Phó Trưởng ban

ThS. Cao Hồng Lan

Tel: 024. 39426879

E-mail: caohonglan66@yahoo.com

Phó Trưởng ban

ThS. Nguyễn An Trung

Tel: 024 39424396

E-mail: natrung@most.gov.vn

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

1. Giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức và cơ chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế về năng lượng nguyên tử  của Viện theo phân cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Tổ chức triển khai kế hoạch hợp tác quốc tế về năng lượng nguyên tử. Hướng dẫn xây dựng, quản lý, thống kê và đánh giá các dự án và các hoạt động hợp tác quốc tế về năng lượng nguyên tử.

3. Tổ chức quản lý công tác an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân của Viện. Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và lập báo cáo hàng năm về công tác quan trắc phóng xạ môi trường của Viện. Quản lý dịch vụ đo liều bức xạ trong toàn Viện và lập báo cáo hàng năm về công tác này. Tổ chức quản lý công tác kiểm chuẩn các thiết bị hạt nhân và thiết bị đo liều bức xạ của Viện, phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho xử lý các sự cố và tai nạn bức xạ và hạt nhân.

4. Phối hợp nghiên cứu để xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện các điều ước quốc tế về hạt nhân.

5. Giúp Viện trưởng phối hợp quản lý các đoàn vào, đoàn ra, các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn quốc tế do các cơ quan Việt Nam đăng cai tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác quốc tế do Viện quản lý.

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE