Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Ngày 22/12/2018, tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Hà Nội, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Viện NLNTVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.   Tham dự Hội...

Hợp tác, trao đổi nghiên cứu về đất hiếm giữa Viện Công nghệ xạ hiếm và Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Nhật Bản

Từ năm 2016 đến 2018 Viện Công nghệ xạ hiếm (ITRRE) và Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (NSEC) – Cục Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA) đã thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu phân tích,...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE