Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách Mạng Tháng Tám (19/08/1945 – 19/08/2019) và Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/09/1945 – 02/09/2019), được sự đồng ý của Chi Ủy và Ban Lãnh đạo Trung tâm Nghiên...

Danh mục đề tài, nhiệm vụ các cấp năm 2019

Danh mục đề tài, nhiệm vụ các cấp năm 2019 Tải về: 

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE