Thông điệp về khôi phục năng lực hạt nhân dân sự Mỹ từ Thượng Viện Hoa Kỳ

Từ: Thượng Viện Hoa Kỳ, Washington DC 20510 Ngày 24 tháng 10 năm 2019   Kính gửi:   Ông Adam Boehler, CEO Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ,   Hoa Kỳ hiện nay đang chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống năng lượng...

Hội đồng KHCN tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Nghiên cứu chế tạo module tổng hợp 18F-NaF và điều chế dược chất...

Ngày 05 tháng 03 năm 2020, tại Hội trường Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) – 59 Lý Thường Kiệt, Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE