Chính nỗi sợ năng lượng hạt nhân đã gây hại cho môi trường như thế nào?

Các nhà hoạt động môi trường đã chuyển hướng từ các nguồn năng lượng tái tạo sang năng lượng nguyên tử. Nhà môi trường học nổi tiếng người Mỹ Michael Schellenberger - người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Breakthrough Institute...

Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp năm 2020 của Viện NLNTVN

Danh mục nhiệm vụ khoa học các cấp năm 2020

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE