Hội thảo quốc tế KARA 2019 về Nghiên cứu và Công nghệ bức xạ tại Jeonju, Hàn Quốc

Nhằm thiết lập sự kết nối quốc tế và trao đổi thông tin giữa các nhà nghiên cứu đang tham gia nghiên cứu, hoạt động trong các lĩnh vực như đo liều bức xạ và kiểm tra phóng xạ, ngày 27 -...

Danh mục đề tài, nhiệm vụ các cấp năm 2019

Danh mục đề tài, nhiệm vụ các cấp năm 2019 Tải về: 

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE