Nghiên cứu thiết kế chế tạo thành công hệ đo nơtron sử dụng đầu dò nhấp nháy và kỹ thuật xử lý tín hiệu số

Với mong muốn nội địa hóa các thiết bị ghi đo bức xạ mà trong đó, ghi đo nơtron với hiệu suất cao và tách được các bức xạ đi kèm là công việc khó khăn, nhóm nghiên cứu gồm các thành...

Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp năm 2020 của Viện NLNTVN

Danh mục nhiệm vụ khoa học các cấp năm 2020

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE