Báo cáo kết quả khóa đào tạo thạc sĩ tại Liên bang Nga từ 2015 đến 2018 của Thạc sĩ Ông Quang Sơn

Ngày 5/12/2018, thực hiện báo cáo theo Quyết định 411/QĐ-VNLNT của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Quyết định 4558/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi báo...

Hợp tác, trao đổi nghiên cứu về đất hiếm giữa Viện Công nghệ xạ hiếm và Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Nhật Bản

Từ năm 2016 đến 2018 Viện Công nghệ xạ hiếm (ITRRE) và Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (NSEC) – Cục Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA) đã thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu phân tích,...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE