Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Công nghệ xạ hiếm và Trường Đại học Thủy Lợi

Sáng ngày 07/5/2019, tại trụ sở Trường Đại học Thủy Lợi, số 175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Công nghệ xạ hiếm và Trường Đại học Thủy Lợi...

Danh mục đề tài, nhiệm vụ các cấp năm 2019

Danh mục đề tài, nhiệm vụ các cấp năm 2019 Tải về: 

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE