Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 50

  108

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân là tạp chí xuất bản hàng quý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cung cấp cho độc giả thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân ở trong nước và quốc tế.

  1- Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và ứng dụng

  LÊ ĐẠI DIỄN

   

  11- Tìm hiểu về công nghệ Lò phản ứng nghiên cứu (Phần 1)

  NGUYỄN NHỊ ĐIỀN

   

  23- Thành lập Mạng lưới hợp tác nghiên cứu về an toàn điện hạt nhân khu vực Đông Nam Á

  NGUYỄN HÀO QUANG, ĐOÀN QUANG TUYỀN

   

  26- Hội thảo khoa học “Trung tâm Khoa học và Công nghệ năng lượng hạt nhân (CNEST): Các khía cạnh kinh tế – xã hội và khoa học – kỹ thuật”

  NGUYỄN THỊ THU HÀ

   

  30- Áp dụng phương pháp geopolyme hóa để đóng rắn chất thải phóng xạ

  NGUYỄN BÁ TIẾN và BÙI ĐĂNG HẠNH

   

  35- Có thể tạo lỗ đen tại LHC

  CAO CHI

   

  TIN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

   

  39- Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện NLNTVN

   

  Tải về tại đây: