Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 49

  116

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân là tạp chí xuất bản hàng quý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cung cấp cho độc giả thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân ở trong nước và quốc tế.

  1- Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị chụp cắt lớp điện toán dùng trong công nghiệp

  NGUYỄN HỮU QUANG

   

  6- Kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài KC.05.26/11-15

  HOÀNG SỸ THÂN và TRẦN CHÍ THÀNH

   

  17- Thiết lập trường chuẩn liều nơtron tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân

  TRỊNH VĂN GIÁP và cộng sự

   

  22- Vài nét về công nghệ và an toàn nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành, Trung Quốc

  LÊ ĐẠI DIỄN

   

  29- Điều khiển và ghi nhận dữ liệu hệ quan trắc phóng xạ thông qua mạng internet

  NGUYỄN THANH HÙNG và NGUYỄN XUÂN VỊNH

   

  34- Lò công suất nhỏ kiểu module – SMR: nguồn năng lượng bền vững

  LÊ VĂN HỒNG

   

  TIN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

   

  39- Hội thảo “Công nghệ bức xạ và các ứng dụng” tại Daejeon, Hàn Quốc

  41- Khai giảng Khóa bồi dưỡng cơ sở về kỹ thuật hạt nhân cho cán bộ trẻ

  42- Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu hạt nhân

  43- Trung tâm NDE tiếp đoàn chuyên gia IAEA về quản lý nguồn phóng xạ kín đã qua sử dụng trong khuôn khổ chương trình RAS/9/085

  44– Semina định kỳ hàng tuần của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

  Tải về tại đây: