Trang chủ Lãnh đạo Viện

Phó Viện trưởng

TRẦN NGỌC TOÀN

Địa chỉ cơ quan:

Số 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại cơ quan: 024 39421912

Email: tntoan@vinatom.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

  • Công tác hợp tác quốc tế (giúp Viện trưởng);
  • Công tác kế hoạch và tài chính, quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ (giúp Viện trưởng);
  • Các dự án nâng cấp sửa chữa và tăng cường năng lực nghiên cứu;
  • Dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu mới của Viện NLNTVN tại Đà Nẵng (giúp chủ đầu tư);
  • Các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản và kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn, trung hạn của Viện;
  • Các hướng nghiên cứu chuyên môn về chuẩn đo lường bức xạ, ứng dụng  kỹ thuật hạt nhân trong y tế, điện tử hạt nhân và máy gia tốc, vật liệu chất thải phóng xạ;
  • Tham gia Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ;
  • Các công việc khác khi được Viện trưởng phân công.

Các đơn vị phụ trách:

– Ban Hợp tác quốc tế;

– Viện Công nghệ xạ hiếm;

– Trung tâm Đánh giá không phá hủy.

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE