Thông báo tổ chức Diễn đàn Việt – Nhật lần thứ 9 về Nghiên cứu và...

Chủ đề Hiện trạng, xu hướng và thiết kế lò phản ứng nghiên cứu, và trao đổi thông tin về phát triển nguồn nhân lực Thời...

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học tại Liên bang Nga năm 2018

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc  lập – Tự do – Hạnh...

Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ...

Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ năm   Mục đích Hội...

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, 03...

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, 03 năm 2019-2021: 148_VNLNT_KHQLKH.pdf Mau_bieu_ke_hoach_3_năm.zip Phu luc (4).rar

Thông báo về Giải bóng đá thanh niên ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam mở...

THÔNG BÁO   GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN NGÀNH NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM MỞ RỘNG LẦN THỨ 4   Để chào mừng 87 năm ngày thành lập...

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2018 của Viện Năng lượng nguyên...

VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 1 NĂM 2018   Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức xét...

Thông báo tổ chức diễn đàn Việt – Nhật lần thứ 8 về Nghiên cứu và...

THÔNG BÁO TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN VIỆT – NHẬT LẦN THỨ 8 VỀ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN   Chủ đề Ứng...

Thông báo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017

Thông báo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017: Cong Van 498va 499 (2).rar

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017

VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2 NĂM 2017   Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức xét...

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm...

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam vui mừng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016 đến các ứng viên đã...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE