Trang chủ Sản phẩm Khoa học công nghệ

Sản phẩm Khoa học công nghệ

Nghiên cứu chiếu xạ polyme làm chế phẩm có hoạt tính sinh học dùng trong nông...

Cùng với các nghiên cứu áp dụng công nghệ bức xạ trong chiếu xạ thực phẩm và khử trùng y tế, xử lý chiếu...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE