Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 10

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hạt nhân giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA). Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt...

Kết quả thực hiện đề tài cấp Cơ sở “Xác định 210-Pb trong mẫu sol khí bằng kỹ thuật phân tích hạt nhân”

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xác định 210Pb trong mẫu sol khí bằng kỹ thuật phân tích hạt nhân” do ThS. Dương Đức Thắng làm chủ nhiệm được phê duyệt giao thực hiện trong thời gian 01...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE