Nước Mỹ cần phải nghiêm túc hơn trong vấn đề năng lượng hạt nhân và an ninh quốc gia

Thế giới của chúng ta là một nơi nguy hiểm, với rất nhiều bộ phận gắn kết với nhau đang chuyển động. Tất cả chúng ta đều sẽ được an toàn hơn khi chúng ta hiểu được các mối liên kết đó.     Gần...

Công trình công bố quốc tế năm 2018 (cập nhật đến ngày 30/6/2018)

Trong 6 tháng đầu năm 2018 Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã có tổng số 27 công trình công bố quốc tế được đăng trên các tạp chí trong danh mục ISI có hệ số ảnh hưởng (IF) cao trong...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE