Lớp đào tạo về Công nghệ Bảo quản và Chế biến nông sản cho cán bộ Việt Nam năm 2018

Nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác về khoa học kỹ thuật cũng như tình hữu nghị Việt  – Trung, Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kết hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông...

Kết quả thực hiện đề tài cấp Cơ sở “Xác định 210-Pb trong mẫu sol khí bằng kỹ thuật phân tích hạt nhân”

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xác định 210Pb trong mẫu sol khí bằng kỹ thuật phân tích hạt nhân” do ThS. Dương Đức Thắng làm chủ nhiệm được phê duyệt giao thực hiện trong thời gian 01...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE