Seminar khoa học về: “Quy trình xử lý chất thải lỏng độc hại có chứa kim loại nặng và nguyên tố phóng xạ. Hướng dẫn vận hành trạm xử...

Tiếp tục thực hiện Công văn số 472/VNLNT-KHQLKH ban hành ngày 01 tháng 8 năm 2015 về việc triển khai thực hiện “Ngày sinh hoạt khoa học trong tuần” tại các đơn vị, ngày 07 tháng 11 năm 2018, tại Viện Công...

Hợp tác, trao đổi nghiên cứu về đất hiếm giữa Viện Công nghệ xạ hiếm và Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Nhật Bản

Từ năm 2016 đến 2018 Viện Công nghệ xạ hiếm (ITRRE) và Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (NSEC) – Cục Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA) đã thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu phân tích,...

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE